UE

Tytuł: Wdrożenie innowacyjnych produktów i usług w zakresie produkcji inteligentnych balustrad o rozszerzonej funkcjonalności, opartych na rekonfigurowalnym systemie produkcyjnym, chmurze obliczeniowej i zintegrowanym komputerowo wytwarzaniu.

Cel: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych usług.

Planowane efekty:

Wartość projektu: 2 300 100,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem: 2 300 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 805 035,00 PLN

Okres realizacji: 2018-06-01 - 2020-03-31

Logo UE EFRR