Logo UE EFRR
Informacja o realizowanych projektach i wsparciu Unii Europejskiej
UE

Tytuł: Wdrożenie innowacyjnych produktów i usług w zakresie produkcji inteligentnych balustrad o rozszerzonej funkcjonalności, opartych na rekonfigurowalnym systemie produkcyjnym, chmurze obliczeniowej i zintegrowanym komputerowo wytwarzaniu.

Cel: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowych usług.

Planowane efekty:

 • wzrost inwestycji w firmie,
 • wdrożenie innowacji procesowej, produktowej oraz nietechnologicznej,
 • dywersyfikacja działalności,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • wzrost zatrudnienia,
 • poprawa warunków BHP,
 • rozwój eksportu,
 • wzrost przychodów,
 • wejście na nowe rynki zbytu,
 • rozwój działalności z uwzględnieniem zasad CSR.

Wartość projektu: 2 300 100,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem: 2 300 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 805 035,00 PLN

Okres realizacji: 2018-06-01 - 2020-03-31

UE

Firma otrzymała dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy
Cel projektu i planowane efekty – utrzymanie działalności przedsiębiorstwa


 • Numer umowy: POIR.03.04.00-24-0760/20
 • Wartość projektu 286 222,32 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich 286 222,32 zł